Phát huy truyền thống trường đạt chuẩn Quốc gia, tổ Khoa học xã hội đang ngày càng có những đóng góp to lớn vào bề dày thành tích của nhà trường. Tổ Khoa học xã hội tiền thân là tổ Sử – Địa …