GIỚI THIỆU TỔ VĂN  – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Trong quá trình trưởng thành và phát triển của trường THPT Vân Tảo, tổ Văn – GDQP là một trong những tổ chuyên môn đã có nhiều đóng góp vào bề dày thành tích chung của nhà trường. Nhóm Ngữ văn …