CÔNG ĐOÀN là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào. Xứng đáng với vai trò đó, Công đoàn nhà trường luôn chăm lo đời sống vật chất tinh thần, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho từng cá …